popper
03 بهمن 1401 - 09:02

تناقض آزادی بیان در غرب/ حرمت شکنی غیرقابل بخشش است

گرگان- رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان با اشاره به تناقض رفتاری دنیای غرب در آزادی بیان، گفت: حرمت شکنی غیرقابل اغماض و بخشش است.

ذوالفقار امیرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: جسارتی که مجله فرانسوی شارلی ابدو به مرجعیت دینی و مرجع عالی قدر ما در اسلام و انقلاب داشته، حرمت شکنی بوده و غیرقابل اغماض و بخشش است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان افزود: این اولین باری نیست که شارلی ابدو به مقدسات مسلمانان توهین کرده بلکه بارها حرمت شکنی کرده و بارها هم مجازات شده است.

وی بیان کرد: یکبار در سال ۲۰۲۰ با توهینی که به مقدسات ما انجام داد مسلمانان واکنش نشان داده و خساراتی به مجله وارد شد اما مدیران آن عبرت نگرفتند.

امیرشاهی ادامه داد: این توهین‌ها و حرکت شکنی به ادیان دیگر، هزینه‌های سنگینی برای این مجله و صاحبان و حامیان آنها به دنبال خواهد داشت.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان گفت: پشت سر این مجله، دولت فرانسه بوده که حتماً چراغ‌های سبزی را نشان داده و باعث شده مجدداً حرمت شکنی ها انجام شود.

وی افزود: استفاده ابزاری از آزادی بیان در دنیا غرب وجود داشته و سوال بنده این است که اگر آنها به آزادی بیان و آزادی قلم معتقد هستند که ما هم معتقد هستیم چرا با استانداردها دوگانه برخورد می‌کنند و در جایی که منافع ملی آنها در خطر باشد با واکنش جدی روبرو می‌شوند و آن جایی که به منافع ملی آنها آسیب نمی‌رسد رفتارهای دوگانه دارند و این نشان می‌دهد که دنیای غرب دنیای کاذبی است.

امیرشاهی ادامه داد: کسانی که به مقدسات ما توهین می‌کنند تعصبات مسلمانان را بیشتر کرده و در تاریکی‌ها قدم می‌گذارند. این امر، آزادی بیان و قلم نیست بلکه مفهومش پا گذاشتن به نورانیت و معرفت اندیشی و حقیقت یابی است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان گفت: این مجله و مانند آنکه حرمت شکنی و به مقدسات مسلمانان توهین می‌کنند به حقیقت حمله می‌کنند که این کار ناپسند و پلیدی است.

وی با بیان اینکه حامیان این مجله هم سکوت اختیار کردند و هیچ واکنشی نشان ندادند، افزود: اگر واقعاً غربی‌ها و خصوصاً فرانسه خواهان آزادی بیان و مدعی تمدن بشری است چرا زمانی که خبرنگار فلسطینی به دست صهیونیست‌ها کشته می‌شود هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

امیرشاهی گفت: یا حتی اگر اتفاقی در یک کشور اسلامی بیفتد و خانم و یا خبرنگاری به صورت طبیعی از بین بروند سراسیمه حمله کرده و واکنش نشان می‌دهند که این امر حاکی از آن است که دنیای غرب، دنیای صادقی نیست و به حرف‌هایی که خودش مدعی است، ایمان ندارد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان بیان کرد: امیدوارم دولت فرانسه و غربی‌ها به هوش بیاند و به حقیقت عمل کنند و دست از دوگانگی رفتار بردارند و بیش از این خشم مسلمانان را تشدید نکنند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 992035